Regulamin newsletter

 „ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! 5% RABATU W PREZENCIE!”

 I.      ORGANIZATOR PROMOCJI

Promocja organizowana jest przez Dalprint spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Komornikach, ul. Żabikowska 25, 62-052 Komorniki, KRS 0000444466, NIP 7773229211, REGON 302311002, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000444466, zwaną dalej „Organizatorem”.

II.    RODZAJ I NAZWA PROMOCJI

 Sprzedaż promocyjna, zwana dalej „Promocją”, organizowana jest pod nazwą: „ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! 5% RABATU W PREZENCIE!”.

III.   ZAKRES TERYTORIALNY PROMOCJI

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV.   ZAKRES PROMOCJI

 1. Promocja „ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! 5% RABATU W PREZENCIE!” polega na możliwości otrzymania kodu rabatowego o wysokości 5% na zakupy w sklepie internetowym www.dpcraft.pl.
 2. Zamówienia można składać bezpośrednio przez sklep internetowy Organizatora  www.dpcraft.pl

V.    WARUNKI OTRZYMANIA KODU RABATOWEGO

 1. W celu otrzymania kodu rabatowego użytkownik Serwisu powinien odwiedzić stronę internetową Sklepu, gdzie za pośrednictwem pop-up zostanie zaproszony do bazy subskrybentów newslettera dpCraft. Użytkownik powinien zaakceptować zaproszenie poprzez wpisanie do bazy newsletter swojego adresu e-mail oraz kliknięcie „Wyślij”. Na koniec użytkownik powinien otworzyć swoją skrzynkę e-mail, odebrać wiadomość od Sklepu w sprawie zapisania się na newsletter i kliknąć w link aktywacyjny zawarty w tej wiadomości.
 2. Z chwilą skutecznego zapisania się do newslettera użytkownik Serwisu otrzyma nową wiadomość e-mail z kodem rabatowym do wykorzystania podczas składania zamówienia.
 3. Kod rabatowy upoważnia do uzyskania obniżenia o 5% łącznej wartości zakupów dokonanych na www.dpcraft.pl.
 4. W celu otrzymania Kodu rabatowego nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu.

VI.   ZASADY KORZYSTANIA Z KODU RABATOWEGO

 1. Kod rabatowy można zrealizować w przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.dpcraft.pl.
 2. Realizacja Kodu rabatowego następuje na etapie podsumowania zamówienia. Tam w specjalnie oznaczonym polu, znajdującym się pod listą wybranych produktów, należy wprowadzić otrzymany Kod rabatowy. Po wprowadzeniu Kodu rabatowego łączna wartość zamówienia zostanie pomniejszona o 5%.
 3. Kod rabatowy jest unikalny i jednorazowy. Nie łączy się z innymi rabatami indywidualnie przyznawanymi użytkownikom Sklepu. Jeden użytkownik może skorzystać wyłącznie z jednego Kodu rabatowego niezależnie od ilości zgłoszonych przez niego adresów e-mail w Promocji.
 4. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany w połączeniu z innymi promocjami, jak również na zakupy obejmujące produkty w outlecie w Sklepie pod adresem www.dpcraft.pl.  
 5. Prawo do wykorzystania Kodu rabatowego jest ograniczone w czasie i trwa 30 dni.
 6. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego[1].

VII. REKLAMACJE

 1. Organizator w Promocji dopuszcza możliwość wymiany lub zwrotu towaru na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulamin Wymiany i Zwrotów dostępnego na stronie internetowej http://www.dpcraft.pl/regulamin.html. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie
  z powyższymi postanowieniami, Organizator  zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Promocji należy kierować sklep@dpcraft.pl.

VIII.   DANE OSOBOWE

 1. Następujące dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych:  imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, wyłącznie w celach związanych z Promocją, w szczególności w celu wystawienia faktury, wysyłki towaru, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej. Przetwarzanie następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

 IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.dpcraft.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności do zmiany terminów prowadzenia Promocji, a także przedłużenia, skrócenia, bądź przerwania Promocji w każdym czasie. Wszelkie zmiany dotyczące Promocji, jak również nowa treść Regulaminu dostępne będę w siedzibie Organizatora.
 4. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty oraz firm kurierskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika w ramach Promocji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej